Logo

Adresă

Șoseaua Bârlad-Bacău, km. 7, Comuna Perieni, Județul Vaslui

Informatii publice

În conformitate cu legislația în vigoare privind transparența și integritatea, punem la dispoziția publicului diferite documente de interes public, declarații de avere, situații și raportări financiare, etc.

Pentru orice întrebări suplimentare sau solicitări de informații, ne puteți contacta utilizând butonul de mai jos sau pe oricare canal pus la dispoziție prin intermediul website-ului nostru.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni

Declarații de avere și de interese

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2010

Raportari financiare

Bilanțul și contul de rezultat patrimonial
Sinteza principalilor indicatori economico – financiari 2007 – 2021

Contul de execuție a bugetului
Balanța de verificare
Raport de gestiune
Achiziții
Investiții
Mijloace fixe propuse la casare
Alte rapoarte