Logo

Adresă

Șoseaua Bârlad-Bacău, km. 7, Comuna Perieni, Județul Vaslui

Cercetare

Împărtășim rezultatele, descoperirile și contribuțiile noastre la progresul în cadrul domeniilor noastre de cercetare.

Veți găsi informații detaliate despre rapoartele noastre, cărțile publicate, publicațiile recente și proiectele de cercetare în desfășurare.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni

Publicații

Cărți și lucrări științifice publicate

Proiecte de cercetare științifică

Proiecte aflate în desfăsurare

i

Proiect international finantat de IAEA Viena, perioada 2022-2025

Vedere parțială a zonei sudice a alunecării de deasupra satului Tomești în anul 2021
Vedere parțială a zonei sudice a alunecării de deasupra satului Tomești în anul 2021
i

Soluții de organizare antierozională a teritoriului și de exploatare agricolă durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren și ravenelor” (2021-2024)

Proiect finanțat de la Bugetul Statului de către Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Șișești” București

Director de proiect: Dr. ing. Hurjui Cosmin, CS II

G
E

Faza 2 - 2022

Bazinul hidrografic Trestiana-Conizoaia
(jud. Vaslui)

E

Faza 3 - 2023

Bazinul hidrografic Cârjăoani
(jud. Vaslui)

E

Faza 4 - 2024

Bazinul hidrografic Valea Seacă
(jud. Vaslui)

i

Soluții de organizare a teritoriului agricol și de exploatare agricolă durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren şi ravenelor” – contract ADER 12.4.1/27.X.2015

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Contractor: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc” Perieni (SCDCES-MM Perieni)
Coordonator proiect: SCDCES-MM Perieni, Director de proiect: Dr. ing. Hurjui Cosmin, CS II
Partener 1: Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. Rădoane Maria

Data începerii proiectului: 27.X.2015;
Data finalizării proiectului: 30.XI.2018;
Durata: 38 luni

Faza nr. 1E
Faza nr. 2E
Faza nr. 3E
Faza nr. 4E

Studiu documentar şi de teren privind selectarea unor micro bazine hidrografice ce se vor constitui în perimetre de studiu si pentru care se vor propune soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă.

Termen de predare a raportului de fază: 30.XI.2015

Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare şi alunecări de teren din bazinul Bălțați (CP), respectiv microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă durabilă. 

Termen: 01.XI.2016

Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare și alunecări de teren din bazinul Banca (CP), respectiv microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă durabilă.

Termen: 31.X.2017

Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare şi alunecări de teren din perimetrul Vutcani, respectiv microbazinele Ţiglău şi Coada Gâştii (P1) şi stabilirea unor soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor propuse către factorii interesaţi şi diseminarea rezultatelor.

Termen: 31.X.2018

i

Proiectul de cercetare de excelență (CEEX) „Reabilitarea ecologică și managementul durabil al zonelor cu terenuri afectate de ravene și/sau alunecări de teren din Moldova” (MARAVAL) – Contract nr. 743/2006

Scurtă prezentare a proiectului MARAVAL Contract nr. 743/2006 și a rezultatelor obținute

Short overview of MARAVAL Project Contract no. 743/2006

Rezultate finalizateC