Logo

Adresă

Șoseaua Bârlad-Bacău, km. 7, Comuna Perieni, Județul Vaslui

Acasă » Anunturi » Comunicate » Anunt funerar Dr. Ing. Ion Ioniță

Cu adâncă tristețe, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ”Mircea Moțoc” Perieni, județul Vaslui, anunță trecerea în neființă a celui ce a fost colegul nostru vreme de 27 de ani (1974-2001) Profesor dr. ing. Ion Ioniță.

Stațiunea Perieni transmite sincere condoleanțe familiei care i-a fost mereu aproape la lunga și greaua suferință din ultimii ani.

Dl. Ion Ioniță și-a făcut studiile la Facultatea de Geografie, Univ.”Al. I. Cuza” din Iaşi (1967-1972) și la Facultatea de Agricultură, IANB Bucureşti (1977-1982).

Mai bine de jumătate din activitatea sa pe tărâmul științei în domeniul conservării solului și a apei pe terenurile agricole din zonele colinare, a desfășurat-o la Stațiunea Perieni unde a abordat multiple și complexe probleme. Aici a urcat toate treptele ierarhice de cercetător științific (CS în 1975, CP-III în 1982, CP-II în 1990, CP-I în 1998, Doctor în geografie în 1998) și a condus activitatea de cercetare a stațiunii în calitate de secretar științific în perioada 1986-2001.

În anul 2001 și-a început cariera didactică obținând titlul de profesor universitar la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie.

Principalele domenii abordate la SCDCES-MM Perieni au fost: Studiul proceselor de eroziune şi sedimentare, Conservarea solului şi apei pe terenurile erodate, Geomorfologie regională iar dintre contribuțiile științifice cele mai importante amintim: îmbunătăţirea metodei de estimare a eroziunii în suprafaţă, formarea şi evoluţia ravenelor, diferenţierea unor tipuri de asimetrii structurale în Podişul Moldovei, identificarea scenariilor de producere şi evacuare a sedimentelor, estimarea ritmului de colmatare a lacurilor de acumulare din Podişul Moldovei, definirea structurii de organizare antierozională de tip „spic”, participarea directă la organizarea şi amenajarea antierozională a unor perimetre reprezentative din Podişul Moldovei.

În perioada amintită, a publicat peste 45 de lucrări științifice și trei cărți ca prim autor.

Desigur, cele amintite mai sus, reprezintă doar munca întreprinsă  de Dl. Ion Ioniță la Stațiunea Perieni, restul aparținând carierei sale didactice de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iaşi.

Foștii colegi de la SCDCES-MM Perieni îi aduc un ultim și respectuos omagiu domnului Profesor dr. ing. Ion Ionita. Dumnezeu să-l odihnească în pace!