Logo

Adresă

Șoseaua Bârlad-Bacău, km. 7, Comuna Perieni, Județul Vaslui

Împotriva eroziunii solului din 1957

Stațiune de cercetare

pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc”

Problema combaterii eroziunii solului poate fi rezolvată numai prin aplicarea unui complex de măsuri și lucrări antierozionale

Cercetări științifice

Obiective

N

Studiul proceselor de degradare a terenurilor agricole prin eroziune şi procese asociate

N

Stabilirea complexului de măsuri şi lucrări de prevenire şi combatere a eroziunii solului

N

Stabilirea şi îmbunătaţirea metodelor de organizare, amenajare şi exploatare agricolă antierozională a terenurilor agricole

N

Stabilirea şi îmbunătăţirea metodelor agrotehnice de conservare a solului şi apei pe terenurile agricole în pantă

N

Diminuarea impactului eroziunii solului şi a fenomenelor asociate asupra resurselor de sol şi apă din zonele colinare

Cum procedăm?

Direcţii de cercetare

 • studiul scurgerilor și eroziunii solului cu ajutorul parcelelor de control al scurgerilor;
 • studiul degradării terenurilor prin procesele de eroziune (de suprafață și de adâncime) și procese asociate (alunecări de teren și izvoare de coastă);
 • stabilirea sortimentului de culturi pe terenurile în pantă;
 • studiul tipurilor de asolamente pe terenurile în pantă;
 • stabilirea speciilor și amestecurilor de ierburi perene necesare refacerii pajiștilor degradate;
 • stabilirea măsurilor și lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului pe terenurile în pantă;
 • studiul antierozional al perdelelor forestiere de protecție;
 • cercetări privind agrotehnica antierozională;
 • amenajarea si ameliorarea terenurilor cu izvoare de coastă;
 • cercetări privind lucrările minime ale solului;
 • adaptarea și exploatarea corespunzătoare a mașinilor agricole pe terenurile în pantă;
 • refacerea fertilității solurilor erodate;
 • determinarea formelor și dozelor optime de îngrășăminte;
 • studiul combaterii chimice a buruienilor;
 • participarea la crearea de soiuri și hibrizi pentru principalele culturi din zonă;
 • irigarea culturilor pe terenurile în pantă amenajate antierozional;
 • impactul eroziunii solului asupra resurselor de apă din zonele colinare;
 • studiul pierderilor de elemente fertilizante și de erbicide pe terenurile în pantă prin intermediul scurgerilor și al eroziunii;
 • metode noi de estimare a eroziunii solurilor
 • adaptarea măsurilor și lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului pe terenurile în pantă aflate în proprietate privată;

S-a stabilit și atestat științific faptul că problema combaterii eroziunii solului poate fi rezolvată numai prin aplicarea unui complex de măsuri și lucrări antierozionale.

 factori care influenţează eroziunea solului pe terenurile agricole

Ce influențează eroziunea?

Factori

Pe baza unor cercetări îndelungate privind regimul precipitațiilor și al scurgerilor și eroziunii înregistrate la parcelele de control standard, s-au stabilit principalii factori care determina eroziunea solului:

 • frecvența și tipul ploilor torențiale,
 • sezonul critic de eroziune,
 • coeficienții de scurgere.
 factori care influenţează eroziunea solului pe terenurile agricole

Valorificarea superioară a terenurilor agricole erodate

Sisteme antierozionale de cultură

Lucrări pe direcţia generală a curbelor de nivel

Lucrări pe direcția generală a curbelor de nivel

Eficacitatea antierozională a acestui sistem de lucru este maximă pe terenurile cu pante mai mici de 5%. Acest sistem presupune admiterea unei abateri, de la direcția reală a curbelor de nivel, de cel mult 5% în funcție de textura terenului pe distanțe mai mici de 200 m și abateri de 2-3% când distanțele sunt mai lungi.

Culturi în fâșii

Eficacitatea antierozională a acestui sistem de lucru este maximă pe terenurile cu pante cuprinse între 5 și 12%. Metoda constă în alternarea pe suprafața versantului a culturilor, funcție de gradul lor de protecție antierozională, în fâșii de lățimi variabile stabilite pe criteriul eroziunii medii anuale admisibile.

Culturi în fâşii
Culturi în benzi înierbate

Culturi în benzi înierbate

Constă în amplasarea pe versanții a unor benzi însămânțate cu un amestec de ierburi de lățimea unei semănători la distanțe calculate ca și în cazul culturilor în fâșii Este un sistem antierozional ce are eficacitate pe versanții cu pante cuprinse între 10 și 18%.

Sistem cu terase banchetă

Constă în amplasarea pe versanții cu pante de peste 20 % a unor banchete la distante variabile stabilite pe criteriul eroziunii medii anuale admisibile contribuind la stăvilirea semnificativă a fenomenului de eroziune și la mărirea gradului de mecanizare a terenurilor cu pante mari
Sistem cu terase bancheta

Câmpuri demonstrative de amenajare și exploatare antierozionala la nivel de exploatație agricolă